Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Pracownie

Czcionka:

Pracownia gospodarstwa-domowego

W pracowni gospodarstwa-domowego realizowane są zajęcia ukierunkowane na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym. Należą do nich m.in. trening kulinarny, nauka obsługi sprzętu AGD, trening budżetowy, trening innych czynności praktycznych ważnych w codziennym życiu. Uczestnicy zapoznają się z zasadami racjonalnego odżywiania, poznają techniki obróbki kulinarnej oraz nabywają i rozwijają już posiadane umiejętności samodzielnego przygotowania posiłków. Uczestnicy wraz z terapeutą planują jadłospis dla grupy uwzględniając poznane zasady zdrowego odżywiania. Ważnym elementem uczestnictwa w zajęciach na terenie pracowni jest doskonalenie wykonywania takich czynności dnia codziennego jak zmywanie naczyń, porządkowanie pracowni po wspólnym przygotowaniach kulinarnych, układanie w szafkach itp. Uczestnicy uczą się ponadto zasad nakrywania do stołu, estetycznego podawania posiłków. Nieodłączny punkt zajęć stanowi także nauka obsługi sprzętu AGD.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni gospodarstwa-domowego uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

• zwiększają samodzielność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,

• nabywają nowe lub rozwijają posiadane umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego takich jak np. przygotowanie posiłku, porządkowanie najbliższego otoczenia, obsługiwanie sprzętu AGD,

• zwiększają zaradność w codziennym funkcjonowaniu wyrażającą się m.in. w umiejętności gospodarowania środkami finansowymi i planowaniu wydatków,

• kształtują umiejętność współpracy w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,

• doskonalą umiejętność planowania działań oraz przestrzegania zasad związanych z ich etapowością, celowością i rozłożeniem w czasie.

 

Pracownia artystyczna

Głównym celem pracy terapeutycznej w pracowni artystycznej jest rozbudzanie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata. Pracownia umożliwia rozwój i kształtowanie umiejętności manualnych i plastycznych, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozbudzanie twórczego myślenia oraz zainteresowania sztuką i jej technikami. Różne formy wyrazu artystycznego realizowane są poprzez szeroko pojęte rękodzieła (szycie ręczne i maszynowe, filcowanie, decoupage). Zajęcia w pracowni artystycznej to przede wszystkim zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi, które później wykorzystywane są w tworzeniu różnych prac. Podczas terapii zajęciowej tworzymy przedmioty użytkowe z materiału, makramy, wykonujemy stroiki, wykonujemy robótki na drutach, tworzymy ozdoby z filcu (biżuteria, breloczki). Pracownia wyposażona jest dodatkowo w maszynę do szycia, na której uczestnicy pod kierunkiem terapeuty wykonują ozdobne poduszki, maskotki, makramy. Zajęcia na pracowni artystycznej sprzyjają odreagowaniu negatywnych emocji, zmniejszają napięcie psychiczne, zwiększają poziom samoświadomości i samoakceptacji, rozwijają zainteresowania i umiejętności plastyczne oraz pobudzają kreatywność i twórcze myślenie.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni artystycznej uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

 • wszechstronny rozwój uczestników,
 • wyszukiwanie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych naszych podopiecznych,
 • twórcze spędzanie czasu wolnego,
 • nauka wyrażania swoich emocji i uczuć oraz podniesienie samooceny uczestników poprzez działania wytwórcze,
 • uwrażliwienie na piękno świata.

 

Pracownia edukacyjna

Pracownia ta jest miejscem, w którym stała grupa uczestników ma możliwość udziału w zajęciach grupowych lub indywidualnych. W pracowni edukacyjnej prowadzone są zajęcia stymulujące ogólny rozwój intelektualny uczestników  min. poprzez treningi umiejętności praktycznych, trening dbania o wygląd zewnętrzny, trening kulturalnego zachowania się,  terapii zajęciowej, relaksacji w Sali Doświadczania Świata oraz zajęciach komunikacji. W pracowni prowadzone są także zajęcia integracyjne podczas, których uczestnicy poznają się nawzajem, uczą się współpracy w grupie, przestrzegania ustalonych zasad. Spędzają czas aktywnie grając w różnego rodzaju gry edukacyjne, logiczne stymulujące ich rozwój umysłowy.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni edukacyjnej uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

 • możliwość rozwoju podstawowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym,
 • kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • stymulacja zmysłu wzroku i dotyku
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,


Pracownia rękodzieła

Zajęcia w pracowni rękodzieła mają na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych, kształtowanie sprawności manualnej, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie estetyki, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, odreagowanie negatywnych emocji, podnoszenie wiary we własne możliwości. Udział w pracowni ma na celu rozwijanie wyobraźni, samodzielności twórczej, cierpliwości, dokładności i wrażliwości estetycznej oraz doskonalenie sprawności manualnych i technicznych poprzez: projektowanie i tworzenie kartek okolicznościowych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów, obsługę urządzeń biurowych tj. komputer, drukarka, laminator, bindownica, ksero, tworzenie prostej grafiki komputerowej, posługiwanie się aparatem cyfrowym, archiwizowanie wydarzeń ośrodka ( prowadzenie kroniki), tworzenie prac z zastosowaniem techniki decoupage

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni rękodzieła uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

 • doskonalenia współdziałania i funkcjonowania w grupie,
 • kształtowanie i doskonalenie podstawowych procesów psychicznych ( uwaga, koncentracja, wyobraźnia, staranność, cierpliwość, spostrzegawczość, kojarzenia i tworzenia)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prac porządkowych, oraz wzmocnienie potrzeby ich wykonywania
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
 • rozwijanie umiejętności twórczego podejścia do działania oraz odchodzenia od schematów

 

Pracownia ceramiczna

Celem zajęć z ceramiki jest terapia i relaksacja. Praca z gliną daje poczucie sprawności i uczy akceptacji dla niedoskonałości. Glina jest materiałem, który się nie tylko wyrabia ale zwija, klepie, roluje. Długi proces tworzenia przedmiotów z gliny uspakaja i uczy cierpliwości. Wspólna praca przekłada się na wzmocnienie relacji, uczy tolerancji i otwartości. Uczestnicy poznają techniki tworzenia przedmiotów metodą: z wałeczków, z płata gliny, z kuli. Uczą się nakładania szkliwa i angob, poznają metody suszenia, zasad wypału biskwitu i wypalania na ostro. W pracy z gliną używamy również form gipsowych i gliny lejnej. Uczestnicy uczą się różnych technik rzeźbiarskich (np. lepienie z wałeczków, wyciskanie kształtów przy użyciu form gipsowych), przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi. Poprzez systematyczną pracę uczestnicy nabywają umiejętność projektowania, planowania i realizowania danego zadania krok po kroku.

Poprzez udział w zajęciach realizowanych w pracowni ceramicznej uczestnicy osiągają następujące cele terapeutyczne:

 • poznają,  jak z gliny stworzyć proste rzeczy użytkowe, takie jak gliniane naczynia, świeczniki,  a także biżuterię i inne ozdoby
 • uwalniają swoją wyobraźnię i lepią unikatowe przedmioty artystyczne własnego projektu
 • kształtują sprawność manualną,
 • doskonalą koordynację wzrokowo - ruchową
 • odreagowują emocje i stres
 • wyrabianie poczucia estetyki oraz wiary we własne siły

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny