Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Wstęp deklaracji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.sdstomaszkowice.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej  http://www.sdstomaszkowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 122507900
E-mail: sdstomaszkowice@o2.pl
Adres korespondencyjny: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka

Data publikacji strony internetowej: 22.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2021

Strona www.sdstomaszkowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie www.sdstomaszkowice.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ŚDS w Tomaszkowicach.
  • Zamieszczone na stronie www.sdstomaszkowice.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów, filmów i zdjęć (z uwagi na charakter informacji publicznej). Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu.


Ułatwienia na stronie www.sdstomaszkowice.pl

Strona www.sdstomaszkowice.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Drąg
e-mail: sdstomaszkowice@o2.pl
Telefon: 12 250 79 00 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy Biskupice.

Wejście do placówki znajduje się z tyłu budynku.

 Podjazd przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach posiada pomieszczenia przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Zapewnienie komunikacji z Pracownikiem Domu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik podchodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Dojazd

Do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy Biskupice  w Tomaszkowicach 455 można dojechać liniom autobusową numer 274 (MPK Kraków) oraz liniami prywatnych przewoźników– przystanek Tomaszkowice przy trasie 966 oraz liniom autobusową numer Z1 (Wielicka Komunikacja Wewnątrzgminna) Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 90 metrów.
 

Rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie http://www.mpk.krakow.pl/

Rozkład Jazdy Wielickiej Komunikacji Wewnątrzgminnej znajduje się na stronie http://wst.info.pl/

Wokół siedziby znajduje się bezpłatny parking.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny