Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach

Informacje dla osób, których dane przetwarzane są na stronie internetowej ŚDS

Czcionka:

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzane są na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach, że:

 1. Administratorem ich danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tomaszkowicach z siedzibą: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
 2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: PQ sp. z o.o. (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod@pq.net.pl).
 3. Celem przetwarzania danych jest: promocja Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy  stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.
 5. Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, wizerunek. Źródło pochodzenia danych osobowych: osoba, której dane dotyczą lub opiekun prawny,
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach w celu jego promocji,
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny  z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 8. Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz osobom odpowiedzialnym w Środowiskowym Domu Samopomocy lub działającym w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy za realizację celów wskazanych w pkt. 3. Dostęp do przekazanych Środowiskowemu Domu Samopomocy danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej. Dostęp do przekazanych Środowiskowemu Domu Samopomocy danych mają też osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Środowiskowym Domem Samopomocy. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w celach archiwalnych.
 9. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny